Algemene informatie

 

Werken in het atelier 

 

Het adres van ons atelier is Kerkstraat-Loods 169 in Vught. 

We tekenen en schilderen overdag op maandag. In juli en augustus hebben we een zomerstop, het atelier is dan twee maanden gesloten.  Zoals je gelezen hebt op de homepagina is er een ochtend- en een middaggroep. In het schema kun je zien hoe de beide dagdelen zijn ingevuld.

 

In het atelier zijn ruim voldoende ezels, tafels, krukken en stoelen aanwezig. 

ochtend

10.00 uur begin

korte standen (2-15 min.)

11.10-11.35 pauze

bewegend model (5 min.)

3 standen van 20 min.

12.45 uur einde

 

middag

13.15 uur begin

korte standen (2-15 min.)

14.25-14.50 pauze

bewegend model (5 min.)

3 standen van 20 min.

16.00 uur einde

Elke kalendermaand wisselen we van model.  De laatste maandag van de maand sluiten we af met een lange stand (het gehele dagdeel). Dit geeft de gelegenheid om te schilderen.

Natje, droogje, muziek

Bovengenoemd drietal is bij ons onmisbaar voor een fijne werkdag. In de pauze zitten we bij elkaar aan een grote tafel met koffie, thee en een goed gevulde koektrommel. Tijdens het werk luisteren we naar rustige achtergrondmuziek. Bij de middaggroep is er voor de liefhebbers nog een gezellige na-zit.

KvK, bestuur en contributie

Tekencollectief Vught is een vereniging die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (inschrijfnummer 64084841). Tenminste eenmaal per jaar hebben we een ledenvergadering. 

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

voorzitter en secretaris:   Karel Henskens         

penningmeester:               Theo Mulder 

Lid worden

Heb je belangstelling om je aan te sluiten dan kun je de eerste keer vrijblijvend en gratis meetekenen. De contributie voor het komende seizoen is vastgesteld op € 425,- (dat is iets meer dan € 10,- per maandag).*  Als je dit seizoen nog wil meetekenen betaal je een bedrag dat berekend wordt naar het aantal maandagen dat nog te gaan is, maal € 10,- .

* Neem even contact op als betaling ineens een probleem is.

 

Links:

Enkele leden van ons collectief hebben een eigen webpagina.

        www.peterverbeek-art.nl

        www.antoondiepstraten.blog

        www.thieuholla.nl